شماره حساب ها

شماره حساب بانک سینا شعبه شمس آبادی اصفهان بنام شرکت پردیس مهرافزار پارس:  ۱-۴۴۰۵۳۹۵۰-۴-۲۸۰

شماره شبا: IR030590028000444053950001

دکتر وردپرس
صفحه اصلی
تماس با ما
ارسال تیکت