تهیه نرم افزار

در صورت نیاز به نرم افزاری عمومی یا تخصصی که در لیست محصولات سایت موجود نیست، میتوانید با ارائه اطلاعات آن نرم افزار ، از ما کمک بگیرید. کارشناسان شرکت با بررسی اطلاعات ارائه شده توسط شما نسبت به تهیه نرم افزار اقدام نموده  و بهترین سورس ممکن را در این زمینه در اختیار شما قرار خواهند داد . در مواقعی که امکان دسترسی به نسخه های با کرک کامل وجود نداشته باشد ، گزینه هایی نظیر اقدام به تامین نسخه اصلی نرم افزار از شرکت اصلی سازنده نرم افزار نیز توسط شرکت امکانپذیر است .

هزینه تأمین نرم افزار ، پس از ثبت درخواست برآورد میشود و به اطلاع مشتری میرسد . در صورت تأیید هزینه ، سفارش انجام خواهد شد.